Článek z aktualit

Projekt osazení domu na pozemek vyřídíme za vás

Projekt osazení domu na pozemek vyřídíme za vás

28 dub 2017

Projekt osazení domu na pozemek a další služby můžete získat zdarma od Dům jedním tahem. Stačí si objednat dům ve fázi dům k dokončení.

 

Již máte koupený pozemek, typový projekt vybraný a podle vlastních představ upravený... Je na čase rozhýbat proces stavby domu. Té však ještě předchází řada formalit, jejichž výsledkem je povolení stavby příslušnými úřady. První v řadě zmíněných úkonů je projekt osazení domu na pozemek.  

Co vše osazení domu na pozemek obnáší?!

Při umisťování domu na pozemek je nutné respektovat příslušná územní rozhodnutí. Musí být dodrženy určité vzdálenosti od sousedních domů, jejich plotů apod. Řeší také, v jaké výšce bude umístěna tzv. nula, což je podlaha domu. Dále se v něm řeší napojení domu na inženýrské sítě, komunikace a také zásady organizace výstavby na daném pozemku.

Výsledná dokumentace, která se předkládá stavebnímu úřadu, musí zahrnovat:

  • technickou zprávu
  • zásady organizace výstavby
  • koordinační situaci včetně zakreslení objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace
  • vyznačení požárně nebezpečného prostoru

Vydání výše zmíněných dokumentů obnáší celou řadu úkonů jako zaměření pozemku, jednání s dotčenými správci sítí, komunikací apod., kteří se na základě dodaných podkladů ke stavbě vyjádří.

Zajištění projektu osazení domu

Zajištění potřebných podkladů a vyřízení všech náležitostí může být pro zaměstnaného člověka relativně časově i psychicky náročné. Proto je možné tyto činnosti zadat zprostředkovateli, který na základě plné moci bude místo investora s příslušnými institucemi jednat.

Vyberte si dům od Dům jedním tahem a získáte dotaci na vyřízení stavebního povolení ve výši 20.000 Kč. Zdarma tak získáte projekt osazení domu na pozemek a další služby.

Více informací >>

Galerie