Článek z aktualit

Dotace na vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby) od DJT

Dotace na vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby) od DJT

23 lis 2018

Víte, že od DJT získáte při podpis smlouvy dotaci na vyřízení stavebního povolení a další úkony s ním spojené?

 

Víte, že od DJT získáte při podpisu smlouvy na dům k dokončení dotaci na vyřízení stavebního povolení (ohlášení stavby) a další úkony s ním spojené?

Pomůžeme vám nejen při výběru toho nejvhodnějšího pozemku, domu a s doporučením úprav typového projektu, ale také za vás vyřídíme různé činnosti a přispějeme na některé služby spojené s povolením stavby:

Uhradíme za vás:

  • umístění RD na pozemek s dostupnými inženýrskými sítěmi na hranici stavební parcely (elektro, voda, kanalizace). Komunikace se zákazníkem a stavebním úřadem - umístění domu, zpevněné plochy kolem RD atd.
  • vypracování koordinační situace i koordinační situace širších vztahů a doplnění textové části typové projektové dokumentace, zaplatíme správní poplatek SÚ do výše 2.000 Kč. 
  • přípojky vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, elektro a plynu včetně vyjádření od správců sítí. Radonový průzkum pozemku + protiradonové opatření.

*) Na tyto činnosti poskytneme příspěvek v hodnotě 21.000 Kč pouze u výstavby domů ve fázi „Dům k dokončení“. Tento příspěvek se netýká výstavby domů ve fázi „Hrubá stavba“.

Více o této mimořádné nabídce >>

Vyberte si Dům jedním tahem a nechte starosti na nás!

Galerie