Článek z aktualit

Vyřízení stavebního povolení? S DJT bez starostí!

Vyřízení stavebního povolení? S DJT bez starostí!

28 čvn 2017

Stejné krédo, jako se váže ke stavbě našich Domů jedním tahem, pojíme i se záležitostmi, které stavbě předchází. S DJT je to BEZ STAROSTÍ!

 

Vyřízení stavebního povolení zajišťujeme jako jednu ze služeb v rámci inženýringu. Zákazníci, kteří si objednají dům ve fázi “k dokončení” na ni od nás navíc získají dotaci 20.000 Kč.

Jednání s příslušným stavebním úřadem, jejichž výsledkem bude „STAVBA POVOLENA“, předchází několik úkonů. O výběru stavebního pozemku, vhodného typového projektu, osazení rodinného domu na stavební pozemek a dalších úkonech už jsme psali v předchozích článcích. Máte-li veškeré podklady pohromadě, je na čase je předložit stavebnímu úřadu.

Podklady se liší dle toho, jestli stavbu “ohlašujete“ (sloučené řízení územní souhlas a ohlášení stavby), nebo žádáte o stavební povolení (sloučené řízení územní řízení a stavební povolení). Jaký je v tom rozdíl?

Ohlášení stavby vs. stavební povolení

Ohlášení stavby rodinného domu se provádí u staveb:

 • se zastavěnou plochou do 150 m2,
 • probíhajících na stavebním pozemku určeném pro výstavbu dle územního plánu příslušné obce,
 • s  příjezdovou pozemní komunikací a přístupnými inženýrskými sítěmi na hranici stavebního pozemku,
 • s nimiž souhlasí majitelé sousedních pozemků dle výpisu katastrálního úřadu.

Po předložení všech podkladů musí příslušný stavební úřad do zákonné 30 denní lhůty udělit „Souhlas se stavbou – STAVBA POVOLENA“.

Podklady potřebné pro ohlášení stavby:

K žádostem pro územní souhlas a ohlášení stavby, kde je nutné vyplnit potřebné údaje o stavebníkovi, pozemku, rozsahu a účelu stavby, je nutné připojit celou řadu příloh:

 • doklad o právech k dotčenému pozemku,
 • plná moc v případě zastupování stavebníka 3. osobou,
 • souhlasy majitelů sousedních pozemků,
 • písemné prohlášení stavebního dozoru s potřebnou kvalifikací o dozorování stavby u staveb prováděných svépomocí,
 • oprávnění stavební firmy u staveb prováděných stavební firmou,
 • projektová dokumentace,
 • stanoviska dotčených orgánů (např. odbor životního prostředí, souhlas příslušné obce, památkové péče, krajská hygienická správa, dopravní inspektorát PČR),
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (např. ČEZ, plyn, voda, kanalizace).

U složitějších případů (nedostupné inženýrské sítě na hranici pozemku apod.) a staveb se zastavěnou plochou nad 150 m2 je nutné zažádat o stavební povolení. Jeho vydání může zabrat až 90 dní.

Podklady potřebné pro udělení stavebního povolení:

K žádostem územní řízení a stavební povolení, kde je nutné vyplnit potřebné údaje o stavebníkovi, pozemku, rozsahu a účelu stavby, je nutné připojit celou řadu příloh:

 • doklad o právech k dotčenému pozemku,
 • plná moc v případě zastupování stavebníka 3. osobou,
 • písemné prohlášení stavebního dozoru s potřebnou kvalifikací o dozorování stavby u staveb prováděných svépomocí,
 • oprávnění stavební firmy u staveb prováděných stavební firmou,
 • projektová dokumentace,
 • stanoviska dotčených orgánů (např. odbor životního prostředí, souhlas příslušné obce, památkové péče, krajská hygienická správa, dopravní inspektorát PČR),
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (např. ČEZ, plyn, voda, kanalizace).

Vyřízení veškerých formalit ať už pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení je celkem vyčerpávající a někdy i zdlouhavý proces. Proto většina našich zákazníků ráda přenechá tyto starosti našim kolegům, kteří za ně vše potřebné vyřídí.

Chcete vědět více o nabídce inženýringu a dotaci 20.000 Kč od DJT? Další informace >>

Galerie