Optimalizace projektu
nízkoenergetických a pasivních domů

Pokud ještě neznáte výhody typového projektu Domů jedním tahem, najdete je na stránce Typové projekty. Jste tu úplně poprvé? Pak se nejprve seznamte s Domem jedním tahem.

Pokud jste se rozhodli pro pasivní nebo nízkoenergetický rodinný dům na klíč, k dokončení, nebo pro hrubou stavbu ekologicky šetrného domu, jistě vás zajímá, jak se takového energetického standardu dosahuje.

V případě Domu jedním tahem je to snadné, protože naše typová řešení jsou pro optimalizaci připravena. Není nutné absolvovat dlouhá sezení s projektantem a projektovat dům úplně od začátku, ani investovat do náročných projektových úprav. Vše připravíme my.

Co je optimalizace na úrovni projektu?

Optimalizace projektu pro nízkoenergetické a zejména pasivní domy je nutná pro dosažení požadované měrné potřeby tepla na vytápění (viz tabulky a grafy níže). Klíčovou roli hrají tyto parametry:

  • vhodné umístění domu na konkrétní stavební pozemek — zejména kvůli stínění sousedních staveb nebo vzrostlé zeleně,
  • vhodná orientace domu k jihu — žijeme na severní polokouli a hlavně v zimních měsících je maximální solární zisk ze slunce klíčový,
  • správná tloušťka tepelných izolací — včetně vhodně zvolených stavebních výplní a s ohledem na místní klimatické podmínky,
  • vhodně navržené systémy řízeného větrání s rekuperací (se zpětným získáváním tepla) a vytápění s ohřevem TUV — oboje přizpůsobené místnímu klimatu i stavebnímu pozemku,
  • požadovaná vzduchotěsnost obvodového pláště domu včetně všech prostupů, spojů apod. — vzduchotěsnost stavby má zásadní vliv na účinnost řízeného větrání.

Všechny tyto parametry optimalizované pro požadovanou energetickou náročnost kompletně zapracujeme do projektové dokumentace.

Varianty vytápění

A Pasivní dům s rekuperací

s využitím podpory Nová zelená úsporám logo Nová zelená úsporám

Standardním vytápěcím systémem pasivního Domu jedním tahem s rekuperací jsou tepelné čerpadlo a podlahové vytápění. Na tento systém získáte jednorázovou dotaci v rámci dotačního programu MŽP Nová zelená úsporám.

Je nutné počítat s vyšší vstupní investicí, neboť podpora z programu Nová zelená úsporám se vyplácí až po dokončení domu a splnění náležitých podmínek.

Výši dotace určuje maximální hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění:

Měrná roční potřeba tepla na vytápění Podoblast podpory NZÚ Výše jednorázové dotace
≤ 20 kWh/m²a B.1 300 000 Kč
≤ 15 kWh/m²a B.2 450 000 Kč

Další informace najdete v Podmínkách oblasti podpory B na webu NZÚ.

B Nízkoenergetický dům s rekuperací

bez podpory Nová zelená úsporám

Měrná roční potřeba tepla na vytápění nízkoenergetického domu s rekuperací nesmí překročit hodnotu 50 kWh/m²a. V opačném případě už nejde o nízkoenergetický dům.

U nízkoenergetického Domu jedním tahem mohou být tyto varianty vytápění:

  • Elektrické přímotopy
  • Plynový kotel + podlahové vytápění
  • Elektrokotel + podlahové vytápění
  • Tepelné čerpadlo (bez podpory Nová zelená úsporám)

Porovnání ztrát a zisků
u typického pasivního rodinného domu

Princip pasivního domu je založen na pokrytí ztrát pomocí solárních zisků, vnitřních zisků a vytápěním max. 15 kWh/m²a. Každá z těchto složek činí cca ⅓ ztrát.

Z grafů je zřejmé, že jakmile nemáme potřebný solární zisk (např. z důvodu stínění), pasivního standardu nemůže být dosaženo.

Graf porovnání ztrát a zisků i typického pasivního domu

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz