Dům k dokončení

Dům k dokončení je jednou ze stavebních fází Domu jedním tahem. Jste tu poprvé? Seznamte se nejprve s Domem jedním tahem.

Co je dům k dokončení

Dům k dokončení je mezi našimi zákazníky neoblíbenější formou dodání domu. Jedná se o uzavřenou hrubou stavbu se střechou a výplněmi, kterou pro vás postavíme do 2 měsíců.

Náš zkušený tým provede nejnáročnější část výstavby domu. Vy si následně, podle finančních a časových možností, necháte dům dokončit najatými řemeslníky, nebo svépomocí. K tomu od nás zdarma získáte podrobný manuál pro dokončení Domu jedním tahem.

Výhody domu k dokončení

  • Sami si určíte časovou a finanční náročnost dostavby.
  • Nejnáročnější fázi výstavby zajistí Dům jedním tahem, a to do 2 měsíců.
  • Zdarma získáte typový projekt a návod k dokončení.

Další výhody v detailech technologie DJT

Co obsahuje dům k dokončení

Dům k dokončení obsahuje: Typ domu
Dům s téměř nulovou spotřebou Pasivní dům
Základová deska na tepelně izolačním zásypu Liapor
Dům zakládáme na tepelně-izolačním zásypu keramického kameniva Liapor. Ceníková cena je pro základovou desku na rovinatém pozemku s vhodným hydrogeologickým podložím, s nízkým radonovým rizikem a hloubkou zásypu Liaporu 0,25 m. Vhodnost způsobu založení na konkrétním pozemku prověřujeme hydrogeologickým posudkem. Cena základové desky se dopočítává dle osazení domu do terénu.
Obsahuje Obsahuje
Hrubá stavba z Liaporbetonových dílců Obsahuje Obsahuje
Krov a střecha Dům s téměř nulovou spotřebou Pasivní dům
Krov dimenzovaný na 3. až 4. sněhovou oblast Obsahuje Obsahuje
Krov vázaný patrové domy
Krov s příhradovými vazníky a dřevěným bedněním bungalovy RD09 Medea
Střešní systém Bramac s 15letou zárukou, 30letá záruka na střešní tašky Obsahuje RD09 Medea
Okapový systém Bramac Stabicor M (4 barevná provedení) Obsahuje Obsahuje
Výplně Dům s téměř nulovou spotřebou Pasivní dům
Šestikomorová bílá plastová okna (včetně montáže) Uw = 0,73 W/m2K
Ug = 0,50 W/m2K
Uw = 0,73 W/m2K
Ug = 0,50 W/m2K
Izolační trojsklo u oken Obsahuje Obsahuje
Vchodové dveře Obsahuje Obsahuje
Předsazená montáž oken pouze RD09 Medea
Dodávka výplní včetně montáže a dopravy Obsahuje Obsahuje
Za příplatek Dům s téměř nulovou spotřebou Pasivní dům
Volba dekoru oken a vstupních dveří Obsahuje Obsahuje
Komín Schiedel Parat UNI Obsahuje
Komín Schiedel Parat Absolut se vzduchotěsnou úpravou Obsahuje
Krov vázaný, s hoblovanými pohledovými částmi a polubkovým podhledem patrové domy,
hoblování za příplatek

Dokončení domu

Dokončení domu (provádí si investor) Dům s téměř nulovou spotřebou Pasivní dům
Podpora Nová zelená úsporám
(podání žádosti na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/ )
Obsahuje
Izolace obvodových stěn 16 cm GreyWall Plus
Izolace obvodových stěn, pouze RD 1, 2, 4, 7, 9, 14 26 cm EPS
Izolace obvodových stěn 26 cm GreyWall Plus
Řízené větrání s rekuperací tepla Obsahuje

Cena domu k dokončení

U každého Domu jedním tahem v katalogu je uvedena jeho cena ve fázi dům k dokončení.

Cena se může navýšit rozsahem stavebních prací (např. nerovný pozemek), případnými úpravami v typovém projektu (dle rozsahu požadovaných úprav) nebo příplatkovými prvky (komín, jiný dekor dveří a oken apod.).

Všechna případná navýšení jsou po odsouhlasení započtena do konečné ceny ve smlouvě na projekt a ve smlouvě o dílo. Po podpisu smlouvy o dílo začíná výroba a stavba domu. Žádné náklady navíc.

Postup stavby

Po realizaci základové desky proběhne rychlá a přesná montáž velkoplošných dílců. Hrubá stavba je hotova.

U domů s plochou nebo pultovou střechou jsou součástí hrubé stavby také betonové dílce střechy.

Následuje montáž krovu a pokládka střešní krytiny včetně potřebných doplňků (vázané a vazníkové krovy). Součástí dodávky střechy je také okapový systém Bramac.

Po osazení okny a vchodovými dveřmi vám předáváme klíč. Dům je připraven pro dostavbu svépomocí.

Podívejte se na průběh stavby domu k dokončení

Dostavba domu svépomocí

Nejtěžší práce na stavbě v rámci domu k dokončení jsou hotovy.

V hladkých stěnách domu jsou připraveny drážky a prostupy pro plyn, vodu a zdravotechniku i chráničky a krabičky pro elektroinstalaci.

Přichází poslední fáze: dokončení domu podle vašich představ. Zbývající méně náročné dokončovací práce snadno a s daleko menšími náklady zvládnou zruční řemeslníci nebo odborná firma z vašeho okolí. Postupovat budou podle podrobného návodu na dokončení domu, který od nás získáte po uzavření smlouvy o dílo