Prohlídka hotových domů
Domů jedním tahem

mapa již postavených domů
Chci si prohlédnout hotový dům
  • domy s možností prohlídky
Číslo Místo Dům Změny v projektu Stav
1. Kolová u Karlových Varů 1 Triton Typové zrcadlové provedení ve výstavbě
2. Stará Lysá u Prahy 2 Artemis Typové provedení ve výstavbě
3. Mukařov u Prahy 2 Artemis Typové provedení ve výstavbě
4. Černovice u Chomutova 2 Artemis Typové provedení obydlen
5. Zdemyslice u Plzně 2 Artemis Typové zrcadlové provedení obydlen
6. Trubín u Berouna 4 Zefyros Dispozice z roku 2021 obydlen
7. Ejpovice u Rokycan 15 Helios Dispozice z roku 2021 obydlen
8. Kojetín u Havlíčkova Brodu 16 Maia Typové provedení ve výstavbě
9. Město Touškov u Plzně 16 Maia Typové provedení ve výstavbě
10. Sluštice u Prahy 19 Plutos Dispozice z roku 2021 obydlen
11. Hory u Karlových Varů 19 Plutos Dispozice z roku 2021 obydlen
12. Vysoký Újezd u Berouna 5 Ares Typové provedení ve výstavbě
13. Hrubčice u Prostějova 16 Maia Typové zrcadlové provedení ve výstavbě

Navštivte s námi postavený nebo rozestavený Dům jedním tahem ve vašem regionu a získejte skutečnou představu o prostorovém řešení.

Nic se nevyrovná osobní zkušenosti. S rodinou, která staví Dům jedním tahem nebo v něm už bydlí, se při osobní prohlídce můžete ujistit, že vaše rozhodnutí je správné.

Chci si prohlédnout hotový dům

Kde a kdy chcete stavět?

Všechny poskytnuté údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tazatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., se sídlem č.p. 176, 357 35 Vintířov, IČ: 468 82 324, jakožto provozovateli webových stránek a to po dobu do odvolání souhlasu. Tazatel dále uděluje souhlas, aby osobní údaje byly zpracovány zpracovatelem, zejména společností Studio Fresh Net, s.r.o., případně dalšími pověřenými zpracovatelskými společnostmi, jež provozovatel pověří. Tazatel též potvrzuje, že se seznámil s právy dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese provozovatele odvolat. Více informací