Dům k dokončení

Dům k dokončení je jednou ze stavebních fází Domu jedním tahem. Jste tu poprvé? Seznamte se nejprve s Domem jedním tahem.

Co je dům k dokončení

Dům k dokončení je mezi našimi zákazníky neoblíbenější formou dodání domu. Jedná se o uzavřenou hrubou stavbu se střechou a výplněmi, kterou pro vás postavíme do 2 měsíců.

Náš zkušený tým provede nejnáročnější část výstavby domu. Vy si následně, podle finančních a časových možností, necháte dům dokončit najatými řemeslníky, nebo svépomocí. K tomu od nás zdarma získáte podrobný manuál pro dokončení Domu jedním tahem.

Výhody domu k dokončení

  • Sami si určíte časovou a finanční náročnost dostavby.
  • Nejnáročnější fázi výstavby zajistí Dům jedním tahem, a to do 2 měsíců.
  • Zdarma získáte typový projekt a návod k dokončení.

Další výhody v detailech technologie DJT

Co obsahuje dům k dokončení

Dům k dokončení Typ domu
Úsporný
Základová deska na tepelně izolačním zásypu Liapor
Dům zakládáme na tepelně-izolačním zásypu keramického kameniva Liapor. Ceníková cena je pro základovou desku na rovinatém pozemku s vhodným hydrogeologickým podložím, s nízkým radonovým rizikem a hloubkou zásypu Liaporu 0,5 m. Cena základové desky se dopočítává dle osazení domu do terénu.
Obsahuje
Hrubá stavba z LiaporBetonu Obsahuje
Krov a střecha Úsporný
Krov dimenzovaný na 3. až 4. sněhovou oblast Obsahuje
Krov vázaný, s hoblovanými pohledovými částmi a polubkovým podhledem patrové domy, hoblování za příplatek
Krov s příhradovými vazníky a dřevěným bedněním bungalovy
Střešní systém Bramac s 15letou zárukou včetně doplňků, 30letá záruka na střešní tašky Obsahuje
Nadkrokevní tepelná izolace Bramac
Tepelná izolace podhledu (PIR pěna + minerální vlna)
Tepelná izolace stropu (minerální vlna) není v dodávce domu k dokončení
Okapový systém Bramac Stabicor M (4 barevná provedení) Obsahuje
Plochá střecha + izolace z PIR pěny, střešní plášť Alcorplan včetně doplňků
Střecha z falcovaného plechu Rheinzink vč. doplňků + tepelná izolace z PIR pěny
Výplně Úsporný
Šestikomorová bílá plastová okna (včetně montáže) Uw = 0,73 W/m2K
Ug = 0,50 W/m2K
Dřevěná okna (včetně montáže)
Izolační trojsklo u oken Obsahuje
Vchodové dveře Obsahuje
Předsazená montáž oken Obsahuje
Dodávka výplní včetně montáže a dopravy Obsahuje
Za příplatek Úsporný
Volba dekoru oken a vstupních dveří Obsahuje
Komín Schiedel Parat UNI Obsahuje
Komín Schiedel Parat Absolut se vzduchotěsnou úpravou

Dokončení domu

Dokončení domu (provádí si investor) Úsporný dům Nízkoenergetický a pasivní dům
Podpora Nová zelená úsporám
(podání žádosti na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/ )
pouze v pasivním standardu s tepelným čerpadlem
Izolace obvodových stěn 16 cm do 28 cm (dle energetického standardu)
Řízené větrání s rekuperací tepla Obsahuje
Blower-door test Obsahuje

Cena domu k dokončení

U každého Domu jedním tahem v katalogu je uvedena jeho cena ve fázi dům k dokončení.

Cena se může navýšit rozsahem stavebních prací (např. nerovný pozemek), případnými úpravami v typovém projektu (dle rozsahu požadovaných úprav) nebo příplatkovými prvky (komín, jiný dekor dveří a oken apod.).

Všechna případná navýšení jsou po odsouhlasení započtena do konečné ceny ve smlouvě na projekt a ve smlouvě o dílo. Po podpisu smlouvy o dílo začíná výroba a stavba domu. Žádné náklady navíc.

Postup stavby

Po realizaci základové desky proběhne rychlá a přesná montáž velkoplošných dílců. Hrubá stavba je hotova.

U domů s plochou nebo pultovou střechou jsou součástí hrubé stavby také betonové dílce střechy.

Následuje montáž krovu a pokládka střešní krytiny včetně potřebných doplňků (vázané a vazníkové krovy) nebo kompletní dokončení střechy (u domů s pultovou nebo rovnou střechou). Součástí dodávky střechy je také okapový systém Bramac.

Po osazení okny a vchodovými dveřmi vám předáváme klíč. Dům je připraven pro dostavbu svépomocí.

Podívejte se na průběh stavby domu k dokončení

Dostavba domu svépomocí

Nejtěžší práce na stavbě v rámci domu k dokončení jsou hotovy.

V hladkých stěnách domu jsou připraveny drážky a prostupy pro plyn, vodu a zdravotechniku i chráničky a krabičky pro elektroinstalaci.

Přichází poslední fáze: dokončení domu podle vašich představ. Zbývající méně náročné dokončovací práce snadno a s daleko menšími náklady zvládnou zruční řemeslníci nebo odborná firma z vašeho okolí. Postupovat budou podle podrobného návodu na dokončení domu, který od nás získáte po uzavření smlouvy o dílo