Hrubá stavba domu

Hrubá stavba je jednou ze stavebních fází Domu jedním tahem. Jste tu poprvé? Seznamte se nejprve s Domem jedním tahem.

Chcete ušetřit spoustu času i náročné práce a předejít případným konstrukčním komplikacím? Nechte hrubou stavbu domu na nás. Postavíme ji do 4 dnů (díky unikátnímu systému DJT), a to

Získáte tím výhody technologie a materiálů Domů jedním tahem a v následující dostavbě můžete pokračovat sami, třeba svépomocí.

Výhody hrubé stavby od Domu jedním tahem

  • Masivní konstrukce z velkoplošných dílců z přírodního keramického LiaporBetonu má skvělé tepelné i akustické izolační vlastnosti.
  • Výroba dílců s vysokou kontrolou jakosti probíhá mimo stavbu ve výrobním závodě. Následná rychlá kompletace na staveništi minimalizuje čas i náklady.
  • Drážky pro rozvody a vytrubkování elektroinstalací včetně krabiček jsou připraveny už z výroby.
  • Hladké stěny, strop i schodiště z výroby, místo tradičních omítek postačují tenkovrstvé sádrové stěrky.
  • Minimum mokrých procesů umožní pokračovat v pracích ihned po dokončení hrubé stavby.

Další výhody v detailech technologie DJT

Co obsahuje hrubá stavba

Hrubá stavba obsahuje: Typ domu
Dům s téměř nulovou spotřebou Pasivní dům
Hrubá stavba z LiaporBetonu (velkoplošné dílce) Obsahuje Obsahuje
Příprava na elektroinstalace (chráničky pro rozvody v dílcích, el. krabičky) Obsahuje Obsahuje
Příprava na rozvody zdravotechniky (voda, topení vzduchotechnika) Obsahuje Obsahuje
Montáž do 4 dnů po celé ČR Obsahuje Obsahuje
Polostropní desky s monolitickou nadbetonávkou (patrové domy) Obsahuje
Strop s plným průřezem, pouze RD 1, 2, 4, 7, 9, 14 Obsahuje pouze RD 9 Medea
Betonové prefabrikované schodiště (pouze u patrových domů) Obsahuje Obsahuje
Doprava do 150 km od výrobního závodu Lias Vintířov (nad 150 km je cena individuálně dopočítána) Obsahuje Obsahuje

Cena hrubé stavby domu

V katalogu Domů jedním tahem najdete, kolik stojí hrubá stavba každé typového domu.

Tato cena se může navýšit rozsahem stavebních prací nebo případnými úpravami v typovém projektu (např. rozšíření hrubé stavby o garáž).

Všechna případná navýšení jsou po odsouhlasení zapracována do konečného výpočtu ceny hrubé stavby a ta je zanesena do smlouvy na projekt i do smlouvy o dílo. Po podpisu smlouvy o dílo začíná výroba a stavba domu. Žádné náklady navíc.

Postup hrubé stavby

Velkoplošné dílce hrubé stavby jsou z výrobního závodu Lias Vintířov převezeny na místo stavby. Tady z nich na připravené základové desce rychle (do 4 dnů) a přesně smontujeme hrubou stavbu.

Podívejte se na průběh hrubé stavby domu

Dostavba domu svépomocí

Dodáním hotové hrubé stavby od DJT předejdete neopravitelným vadám, které mohou vzniknout při neodborném provedení hrubé stavby nebo špatné volbě materiálu.

Nechte tuto klíčovou fázi stavby na nás a pokračujte s dostavbou svépomocí nebo ji zadejte místní stavební firmě.

Po uzavření smlouvy od nás obdržíte kompletní projekt a podrobný návod na dokončení domu. Po předání hrubé stavby s jejich pomocí dostavíte dům podle svých časových a finančních možností.

Dostavba bude mnohem snazší také díky předpřipraveným rozvodům a instalacím nebo hladkému povrchu stěn. To vše je součástí hrubé stavby (resp. dílců) už z výroby.

Chcete pokračovat s námi? Nechte si od nás Dům jedním tahem postavit do fází domu k dokončení nebo na klíč.

Podrobná specifikace hrubé stavby DJT

Technické vlastnosti konstrukce

Pevnostní třída velkoplošných dílců z lehkého keramického LiaporBetonu 18 MPa
Objemová hmotnost LiaporBetonu 1 400 kg/m3
Tloušťka obvodových stěn 18 cm
Tloušťka vnitřních nosných stěn 15 cm nebo 20 cm (dle typu stropu)
Tloušťka příček 10 cm
Součinitel tepelné vodivosti ƛ= 0,3632 W/mK
Součinitel prostupu tepla (při zateplení 16 cm izolantu) U = 0,196 W/(m2·K)
Třída hodnocení akustiky objektu (na základě akreditovaného měření) B – velmi tiché prostředí

Příprava drážek a prostupů pro vodu, plyn, ústřední topení, zdravoinstalaci a elektroinstalaci

Ve stěnách (velkoplošných dílcích) jsou již z výroby provedena vytrubkování pro elektroinstalaci (včetně osazení krabiček) i drážky pro jednoduché rozvedení vody, plynu a ústředního topení.

Schodiště (u patrových domů)

Montované celopatrové točité schodiště z LiaporBetonu je v přízemí uloženo na základovou desku a jeho horní část na stropní konstrukci. Střední část schodiště podpírají dvě konzolky zapuštěné do obvodové stěny.

Hladké stěny a stropy, minimum mokrých procesů

Stěny, strop i schodiště mají hladký povrch už z výroby. Při dokončovacích pracích ušetříte spoustu času i peněz, protože je není třeba omítat. Stěny i stropy stačí natáhnout tenkovrstvou sádrovou stěrkou.

Celá hrubá stavba spotřebuje sotva pár kubíků vody. Tato suchá cesta s minimem mokrých procesů umožňuje pokračovat s dostavbou ihned po dokončení hrubé stavby.

Subtilní konstrukce, vynikající mikroklima i vzduchotěsnost

Konstrukce hrubé stavby je subtilní a oproti jiným stavebním systémům vzniká při stejném půdorysu až 11 m2 obytné plochy navíc, což odpovídá ploše běžného dětského pokoje.

Přírodní keramický LiaporBeton zajišťuje vynikající mikroklima jako v cihlových domech. Minimum spojů a hutnost LiaporBetonu zase jednoduchým způsobem (oproti jiným stavebním systémům) docilují požadovanou vzduchotěsnost obálky pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Dvě varianty stropní konstrukce

Každá z energetických řad Domů jedním tahem využívá jiné řešení stropní konstrukce:

  • Úsporné domy (domy s téměř nulovou spotřebou) mají strop z masivních prefabrikovaných polostropních desek. Na tyto desky je vylita monolitická nadbetonávka, čímž vznikne tuhá stropní tabule. Výsledná celková tloušťka stropu je 180 až 220 mm (dle typu domu).
    Výjimkou jsou domy č. 1, 2, 4, 7, 9, 14, které mají stropní desky s plným průřezem o celkové tloušťce 180 mm.
  • Pasivní dům Medea má stropní desky s plným průřezem o celkové tloušťce 180 mm.

Oba typy stropních desek jsou odlity z LiaporBetonu.

Doprava

Realizace hrubé stavby zahrnuje montáž i dopravu po celé České republice. Do 150 km od výrobního závodu Lias Vintířov je doprava zdarma, při větší vzdálenosti za příplatek.