NOVINKA v zakládání rodinných domů: keramický zásyp z Liaporu

29 led 2013

Dům jedním tahem přichází s novinkou: zakládáním rodinných domů na tepelně izolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor.

 

Další novinky z DJT

22. 4. 2024 / Prodlužujeme akci “Jarní slevy až 223.460 Kč”

Dům jedním tahem přichází s novinkou: zakládáním rodinných domů na tepelně izolačním zásypu z lehkého mrazuvzdorného keramického kameniva Liapor.

Základy patří mezi nedůležitější části stavby. Při stavění domu se více než kdy jindy vyplatí kriticky vybírat a dobře zvažovat vlastnosti použitých materiálů. Při volbě stavebního materiálu se dívejte dopředu. Pomyslete na dlouhou životnost, dostatečné tepelně izolační vlastnosti, odolnost a zdravotně nezávadné složení materiálu. Základní vlastnosti Liaporu tato náročná kritéria splňují mimo jiné i při výstavbě nízkoenergetických a pasivních rodinných domů.

Přednosti zakládání na Liaporu

 • ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů
 • ze statického hlediska ukládání ve vrstvách od 0,5 po 1 m
 • z tepelně technického pohledu stačí vrstva 0,5 m
 • další podlahová izolace není potřebná, pouze v případě rozvodů vytápění (např. podlahové topení)
 • systém založení na Liaporu mohou bez problémů realizovat i ostatní stavebníci a výrobci montovaných i zděných domů

Tepelně izolační zásyp z lehkého kameniva Liapor

Vrstvy Liaporu se ukládají po vrstvách 0.3 m až do dosažení požadované mocnosti zásypu. Jednotlivé vrstvy se zhutní vibračními deskami. První vrstva se ukládá na netkanou geotextilii. Horní úroveň vrstvy se prolije řídkým cementovým mlékem, čímž vznikne slabá tenká vrstva mezerovitého betonu, která je pochůzná. Na takto připravenou základovou spáru je možné realizovat základovou desku pro rodinný dům (prefabrikát, monolit).

Pro účel zakládání se využívá kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K. Pro bližší informace kontatktujte naše obchodně technické poradce >>

Základní vlastnosti kameniva Liapor

Liapor je lehké keramické kamenivo, které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulovaných jílů. Vznikají tak slinuté keramické perly s vnitřní rovnoměrně pórovitou strukturou, které vynikají především fyzikálně chemickými a mechanickými vlastnostmi. Vlastnosti Liaporu jsou vlastnosti čistě keramického materiálu.

 • Objemová hmotnost: Porézní struktura zrn dává Liaporu velmi nízkou hmotnost. Pro účel zakládání domů se využívá kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3, jehož součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K.
 • Tepelná vodivost: Díky porézní struktuře a keramické podstatě má Liapor vynikající tepelně izolační schopnost při dobrých akumulačních vlastnostech.
 • Pevnost v tlaku: Zrna Liaporu jsou téměř kulovitá, mají pevnou slinutou skořápku a rovnoměrně porézní jádro. Tato struktura dává Liaporu i při velmi nízké hmotnosti dobrou pevnost. Pevnost zrna závisí dále na objemové hmotnosti a na typu Liaporu. Pevnost v tlaku se určuje stlačením ve válci a má hodnotu od 0,7 do 10 MPa.
 • Trvanlivost: Liapor je nejen mechanicky odolný, ale také chemicky stabilní. Zrno odolává kyselinám i louhům. Ve vodě je stabilní a neutrální, nerozpouští se a neuvolňuje škodlivé výluhy ani plyny.
 • Žáruvzdornost: Liapor v žáru vzniká a je žáru odolný. Je objemově stabilní do teploty 1050 °C. Jako materiál na čistě keramické bázi je Liapor dle ČSN 73 0823 zatříděn jako materiál se stupněm hořlavosti A – materiál nehořlavý. Tato vlastnost není prokazována dalšími zkouškami, neboť je u keramického materiálu považována za konstantní.
 • Mrazuvzdornost: Porézní nekapilární struktura Liaporu umožňuje rozpínání zmrzlé vody v zrnech. Proto Liapor odolává opakovanému zmrazování a dává vynikající mrazuvzdornost i výrobkům, ve kterých je použit. Hmotnostní úbytek při 25 zmrazovacích cyklech je do 2 %.
 • Nasákavost: Liapor není hygroskopický a nepřijímá vlhkost ze vzduchu. Přirozená ustálená vlhkost je 0,2 % objemu. Pokud je Liapor umístěn do konstrukce suchý a je chráněn proti přímému přístupu vody, zůstává dokonale suchý. Samotné zrno Liaporu, zásyp z Liaporu ani výrobky z Liaporu nemají kapilární strukturu a voda v nich tudíž nevzlíná.
 • Vlhkost: Nespornou výhodou Liaporu je, že může být dodáván v dokonale suchém stavu. Liapor je ve výrobně skladován z části v uzavřených silech a z části na otevřených skládkách. Materiál skladovaný v uzavřených silech má vlhkost do 1 % hmotnosti, zatímco materiál skladovaný na otevřených skládkách mění vlhkost v závislosti na počasí od 1 až do 25 % hmotnosti. Pro některé aplikace, jako např. zásypy dřevěných konstrukcí nebo suché maltové či betonové směsi, je možno použít pouze suchý materiál (tedy s garantovaným obsahem vlhkosti do 1 %).
 • Zdravotní nezávadnost: Liapor sestává z čistého expandovaného přírodního jílu, neuvolňuje žádné plynné emise ani žádné pro lidi škodlivé výluhy.

Více informací o vlastnostech keramického kameniva Liapor >>

Více informací o zakládání na Liaporu >>

Zaujal vás Dům jedním tahem?