Služby Domu jedním tahem

Jsme tým profesionálů. Proto vám vedle samotné realizace stavby poskytneme celou řadu služeb, které naplňují naše krédo „dům bez starostí“.

Provedeme vás celým procesem zrodu vašeho vysněného domova: od klíčových rozhodnutí během plánování, přes vyřízení celé řady administrativních úkonů, až po samotnou výstavbu.

S čím vám pomůžeme?

Tady jsou ty nejdůležitější služby (podrobný přehled najdete níže):

 • Pomůžeme vám při výběru toho nejlepšího domu pro vaše potřeby i pro vaši parcelu. Anebo i vhodného pozemku, pokud ten svůj zatím nemáte.
 • Doporučíme vám vhodné úpravy projektu domu.
 • Zařídíme za vás umístění rodinného domu na pozemek.
 • Zajistíme komunikaci se stavebním úřadem pro vyřízení
  • stavebního povolení,
  • základní průzkum staveniště,
  • a celé řady dalších úkonů.
  • stavebního povolení,
 • S předáním hrubé stavby nebo domu k dokončení od nás získáte Manuál k dokončení stavby a Manuál povrchových úprav vnitřních stěn a stropů.

Naši poradci jsou vám k dispozici už nyní

Služby pro výstavbu domu

1 Akční balíček Dům jedním tahem

Tento balíček služeb do výše 20 000 Kč za vás hradíme my!

 • Umístění RD na pozemek s dostupnými inženýrskými sítěmi na hranici stavební parcely
  (Komunikace se zákazníkem – umístění domu, zpevněné plochy kolem RD atd.)
 • Vypracování koordinační situace a koordinační situace širších vztahů a doplnění textové části typové PD
 • Komunikace se stavebním úřadem vč. úhrady správního poplatku SÚ do výše 2 000 Kč
 • Základní inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum staveniště
  (Cena zahrnuje jednu až dvě sondy do 2,5 m v rámci ČR. V případě složitých geologických poměrů – např. skála, sesuvné území, poddolované území apod. – může být cena individuálně upravena.)

2 Běžné úkony

Tyto úkony za vás zajistíme my (za uvedené ceny), nebo si je můžete zařídit vlastními silami.

 • Přípojky vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, elektřiny a plynu, vyjádření od správců sítí — 7 000 Kč
 • Dopravní napojení pozemku na komunikaci s vyjádřením od Policie ČR — 3 000 Kč
 • Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy — 5 500 Kč
 • Radonový průzkum pozemku a protiradonové opatření — 3 000 Kč
 • Požárně-bezpečnostní řešení stavby (požární zpráva) — 2 000 Kč

3 Nadstandardní úkony

Požadované nadstandardní úkony za vás za smluvní poplatek zajistíme my, případně si je můžete zařídit vlastními silami.

 • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku geodetem (před zpracováním projektu osazení)
 • Vytyčení stavby (před zahájením stavby základové desky)
 • Vytyčení podzemních sítí
 • Archeologický průzkum
 • Převzetí základové spáry geologem
 • Individuální statický posudek základové desky při nestandardních hydrogeologických poměrech
 • Zpracování podkladu pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF
 • Projektová dokumentace studny
 • Projektová dokumentace čistírny odpadních vod
 • Hydrogeologický průzkum (vsak dešťových a odpadních vod – strojní výkop) + doprava
 • Hluková studie
 • Projekt plotu na pozemek (do plochy 1 500 m2)
 • Projektová dokumentace na jiné stavby (samostatně stojící garáž, přístřešek na auto, zahradní domek apod.)
 • Dokumentace odstranění stavby (např. staré budovy na pozemku)
 • Příplatek u místa stavby nad 250 km od výrobního závodu Lias Vintířov
DJT tým

Kdo stojí za DJT

Domy jedním tahem staví společnost Lias Vintířov, člen evropské skupiny Liapor a výrobce jedinečného keramického kameniva Liapor.

Chcete vědět více o společnosti Liapor?

Klíčoví lidé Domu jedním tahem. Zleva Jakub Hošek, Petr Korellus a Roman Ullmann. Více v kontaktech