Článek z aktualit

Vyřízení stavebního povolení? S DJT to máte bez starostí!

25 říj 2016

Vyřízení stavebního povolení zahrnuje celou řadu administrativních úkonů, osobní jednání u různých institucí, zajišťování odborných posudků apod. Pro většinu investorů tak představuje velkou časovou a psychickou zátěž. Ne však pro klienty DJT ...

 

Vyřízení stavebního povolení zahrnuje celou řadu administrativních úkonů, osobní jednání u různých institucí, zajišťování odborných posudků apod. Pro většinu investorů tak představuje velkou časovou a psychickou zátěž. Kvůli nedostatku času se tak stavební řízení může někdy protáhnout i na několik měsíců. Tyto problémy však nehrozí klientům DJT. Stavební povolení vyřídíme za vás a ještě vám na to přispějeme 20.000 Kč!

Vše vyřídíme, půlku zaplatíme

V rámci akční nabídky, kterou pro velký zájem prodlužujeme do konce roku 2016, za vás zajistíme umístění rodinného domu na pozemek a komunikaci se stavebním úřadem pro vyřízení stavebního povolení a základní průzkum staveniště v hodnotě 20.000 Kč (včetně DPH). Chcete-li, abychom za vás vyřídili i zbylé nezbytnosti, doplatíte pouhých 20.500 Kč.

Všechny tyto úkony vyřídíme za vás:

  • Umístění RD na pozemek s dostupnými inženýrskými sítěmi na hranici pozemku (komunikace se zákazníkem - umístění domu, zpevněné plochy kolem RD atd.) Vypracování koordinační situace širších vztahů a doplnění textové části typové projektové dokumentace. Vypracování koordinační situace - komunikace se stavebním úřadem + zaplacení správního poplatku SÚ 10.000 Kč *)
  • Základní inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum staveniště 10.000 Kč *)
  • Cena zahrnuje 1 až 2 sondy do 2,5 m v rámci ČR. V případě složitých geologických poměrů může být cena individuálně upravena (např. skála, sesuvné území, poddolované území atd.)
  • Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy 5.500 Kč **)
  • Radonové měření pozemku + protiradonové opatření 3.000 Kč **)
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby 2.000 Kč **)
  • Přípojky vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, elektro a plyn
  • + vyjádření správců sítí 7000 Kč **)
  • Dopravní napojení pozemku na komunikace s vyjádřením od Policie ČR 3.000 Kč **)

* platí DJT, ** platí klient

Uvedené ceny platí v případě vyvedení přípojek na hranici pozemku investora. Nadstandardní požadavky budou řešeny individuálně.

Cena nezahrnuje geologické a hydrogelogické posouzení základové spáry pro založení rodinného domu. Cena posouzení bude určena dle lokality rodinného domu.

Výše uvedené ceny platí při objednávce projektové dokumentace Domu jedním tahem do 31.12.2016.

Pro další informace kontaktujte naše poradce.

Zaujal vás Dům jedním tahem?