Úsporný, nízkoenergetický, nebo pasivní dům? Orientujete se v energetických standardech?

Úsporný, nízkoenergetický, nebo pasivní dům? Orientujete se v energetických standardech?

28 bře 2018

Trend doby si jde nemilosrdně za co nejúspornějším bydlením. Orientujete se v nabídce energetických standardů rodinných domů?

 

Další novinky z DJT

2. 1. 2024 / Rychlá a dostupná stavba chaty z modulů

Trend doby si jde nemilosrdně za co nejúspornějším bydlením. A je to bez pochyby cesta správná. Rychlý rozvoj stavebního trhu za sebou ale často nechává nevědoucí spotřebitele - budoucí investory staveb rodinných domů. Orientujete se v nabídce energetických standardů rodinných domů?

Úsporný dům

Domy v úsporném standardu dosahují díky použití kvalitnějšího zdiva, tepelněizolačních spojovacích materiálů, kvalitnějších oken a lepší tepelné izolace střechy nižší potřeby tepelné energie, než domy, které "pouze" vyhovují normě ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov). Na technické vybavení pro vytápění jsou kladeny běžné nároky. Tyto domy mají roční potřebu tepla více než 50 kWh/(m²a). Vytápění lze řešit plynovým kotlem a radiátory, nebo podlahovým vytápěním.

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům nesmí mít roční spotřebu tepla na vytápění vyšší než 50 kWh/(m²a). . Oproti domům úsporným jsou na domy nízkoenergetické kladeny i jisté nároky na konstrukci. Obvodové stěny musí být zatepleny, okna mívají zpravidla izolační trojsklo, střešní izolace bývá řešena jako nadkrokevní, podlahy mívají silnější izolační vrstvy. Kombince těchto prvků pomůže k dosažení potřebné vzduchotěsnosti obálky domu. K dosažení nízkoenergetického standardku je ale potřeba přidat ještě řízené větrání, nebo řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperaci). Vytápění je obvykle řešeno plynovým kotlem nebo elektrokotlem, případně tepelným čerpadlem, v kombinaci s podlahovým topením.

Pasivní standard

U pasivního domu je nutno počítat s vyšší vstupní investicí, ale je možno využít podpory Nová zelená úsporám (NZÚ).

K dosažení pasivního standardu, kde nesmí měrná roční potřeba tepla přesáhnout 15 kWh/(m²a) - oblast podpory NZÚ B.1, nebo maximálně 20 kWh/(m²a) - oblast podpory NZÚ B.2. Nestačí už jen využití úsporných technologií jako v případě nízkoenergetického domu. Při navrhování pasivního domu je třeba dbát také na správnou orientaci domu ke světovým stranám, na umístění a velikost oken apod. Proto je potřeba vybírat nejen vhodný projekt, ale také pozemek, který stavbu pasivního domu umožní. U pasivních domů se totiž počítá se solárními zisky v zimním období, stíněním oken v letním období apod. Jako zdroj tepla je, s ohledem na využití dotace Nová zelená úsporám, vhodné tepelné čerpadlo. Při stavbě pasivního domu je také kladen velký důraz na vzduchotěsnost obvodového pláště domu včetně všech prostupů, spojů apod.

U konstrukce hrubé stavby Domu jedním tahem je vzduchotěsnost v ploše prefabrikovaného dílce zajištěna samotným materiálem (hutným lehkým Liaporbetonem). Při výstavbě Domu jedním tahem tak vzniká minimální množství spojů oproti běžným zdícím systémům. Jednoduchým opatřením je vytvořen vzduchotěsný spoj s dlouhou životností – doloženo protokolem o zkoušce propustnosti z realizované stavby.

Vyberte si z nabídky Domů jedním tahem:

Galerie

Zaujal vás Dům jedním tahem?