Technologie DJT pod lupou

Vidíte zkratku DJT poprvé? Podívejte se nejprve, co je Dům jedním tahem. S technologií obecněji se seznámíte na stránce Technologie a výstavba.

Rychlost a úspora peněz

Stavíme domy z unikátního stavebnicového systému DJT. V čem je kouzlo úspory vašich peněz?

  • Přesné velkoplošné dílce – Hrubá stavba je přesná a velmi rychlá, konstrukční systém snižuje nároky na čas, počet stavebních dělníků i strojů a dokonce eliminuje některé náročné řemeslné práce.
  • Připravené drážky v dílcích – Úmorné sekání drážek je minulostí. Veškerá elektroinstalace (trubky, el. krabičky), drážky na vodu i plyn a další rozvody jsou integrovány už ve výrobě.
  • Snadná opracovatelnost – Dodatečné úpravy dílců z LiaporBetonu je možné provádět bez speciální techniky.
  • Bez omítky – Rovné a hladké dílce v interiéru stačí natáhnout tenkovrstvou sádrovou omítkou.

A to není vše, podívejme se na další přednosti DJT.

Minimum vody při stavbě

Díky suché cestě (minimum mokrých procesů) mohou pokračovat práce na interiéru domu bezprostředně po dokončení hrubé stavby. Odpadávají i veškeré problémy s ničivou vlhkostí, které známe z běžných zděných staveb. Do domu se můžete nastěhovat ihned po dokončení výstavby.

Konstrukční systém DJT

1 Základová deska

Na rozdíl od běžných staveb je základová deska DJT položena na tepelně-izolačním zásypu z keramického kameniva Liapor.

Cena základové desky v katalogu domů platí pro rovinatý pozemek s vhodným hydrogeologickým podložím, s nízkým radonovým rizikem a hloubkou zásypu 0,5 m.

Konstrukční systém Vykládka tepelně-izolačního zásypu z keramického kameniva Liapor do základů Domu jedním tahem

Chcete vědět více o zakládání domů na Liaporu? Podívejte se na náš web zakladani-domu.cz

2 Svislé konstrukce (stěny)

Konstrukční systém Montáž stěn Domu jedním tahem z velkoplošných dílců z LiaporBetonu

Ani jedna cihla. Každá stěna domu je složena z velkoplošných montovaných dílců z LiaporBetonu. Dílce jsou odlity v závodě Lias Vintířov a dovezeny až na místo stavby.

V číslech: obvodové stěny mají tloušťku 18 cm, vnitřní nosné stěny 15 cm (22 cm u stropů s plným průřezem) a dělicí stěny 10 cm. Pevnostní třída stěn z LiaporBetonu je 18 MPa, objemová hmotnost pouhých 1600 kg/m3.

3 Stropní konstrukce

Stropy jsou složeny z masivních prefabrikovaných polostropních desek o tloušťce 90 mm. Na nich je vylita nadbetonávka (o tloušťce 90 mm), čímž vznikne pevný monolitický strop.

Druhou variantou jsou stropy s plným průřezem (dílce o tloušťce 180 mm, bez nadbetonávky). Tento druh stropní konstrukce mají všechny nízkoenergetické a pasivní domy a také úsporný dům Neptun.

Konstrukční systém Montáž prefabrikovaných polostropních desek nad přízemím Domu jedním tahem

4 Schodiště

Také monolitické schodiště je odlito z LiaporBetonu. V přízemí je uloženo na základovou desku, v patře do stropní tabule (ozub) a po vnější straně je dvěma konzolkami zapuštěno do obvodové stěny.

Schodiště umožňuje jakoukoliv pozdější povrchovou úpravu.

Konstrukční systém Usazení monolitického schodiště v přízemí Domu jedním tahem

5 Elektroinstalace

Použitá elektrická soustava krabic a chrániček umožňuje velice jednoduchou instalaci elektrických rozvodů, TV, datových kabelů i telefonu.

Konstrukční systém Vlevo uložení krabic a „husích krků“ před zalitím LiaporBetonem, vpravo otvory v hotovém dílci

6 Voda, topení a odpady

Rozvody jsou vedeny v konstrukci podlahy a na určených místech se napojují do připravených drážek stěnových konstrukcí.

Konstrukční systém Napojení ústí odpadu do drážky ve stěnové kostrukci

7 Styky konstrukce

Konstrukční části jsou v místě styku spojeny lanovými kotvami. Tyto spoje jsou mimořádně spolehlivé a jednoduché na montáž.

DJT tým

Profesionálové

Váš rodinný Dům jedním tahem vyrobí a postaví naši zkušení odborníci s mnohaletou praxí, kteří znají technologii i stavební proces DJT do detailu.

Podívejte se, jak jim jde práce od ruky

Náš profesionál instaluje střešní okna Velux. Stavební výplně jsou součástí DJT variant Dům k dokončení a Dům na klíč